Wachnik w separatorze komórkowym – Branża Biomedyczna

Ten asymetrycznie mocowany detal wykonany w technologii Sitomb tworzy kontrolowany efekt wibracyjny prowadzący do rozbicia krwi na jej składowe.

Ekstremalna odporność korozyjna

Wysoka wytrzymałość i korzystne wydłużenie przy zerwaniu

Efektywna produkcja

Przykład zastosowania technologii Sitomb® w Inżynierii Biomedycznej

Aby podzielić krew na jej części składowe, należy wytworzyć spefyficzny efekt wibracji. Można to osiągnąć poprzez obrót obiektu o mimośrodowym środku ciężkości.

Zalety na tym przykładzie

  • Właściwości ślizgowe: Mosiądz krzemowy wykazuje bardzo dobre właściwości ślizgowe. Ze względu na niski współczynnik tarcia, nie jest konieczne stosowanie olejów i innych środki smarujących. Brak potrzeby  stosowania środków smarujących zapewnia wyższy stopień higieniczności, co daje naszej technologii przewagę związaną z  wymogami stawianymi w inżynierii biomedycznej.
  • Właściwości antybakteryjne: Bakterie nie mogą przetrwać na powierzchni stosowanego przez nas materiału.  Dzięki temu można uniknąć rozprzestrzeniania się zarazków i zmniejszyć nakład pracy związany z dezynfekcją. Ta specyficzna cecha jest spowodowana głównie dużą ilością miedzi w składzie stopu.

W tym szczególnym przypadku problemem było zapewnienie ciągłego zasilania płynnym materiałem gniazd w formie. Problem ten powstaje w przypadku detali o tak dużej objętości. Z reguły grubości ścian są zmniejszane aby zachować jak najbardziej symetryczny przekrój odlewu, jednakże w tej sytuacji wymagany był zdecydowanie większy ciężar detalu podyktowany charakterystyką pracy finalnego produktu.

Wyprodukowano w Europie, ale ze względu na zoptymaliwany proces produkcyjny ceny są na tym samym poziomie, a czasem nawet niższe niż w Azji. Max Carls
Ponieważ nasza firma przywiązuje sporą wagę do równowagi ekologicznej w zakupach, preferujemy proces odlewania ciśnieniowego. W ten sposób unika się sporej ilości odpadów produkcyjnych. Peter Weireck
Doskonała, i przede wszystkim powtarzalna jakość! Lars Hammer
Korozja i powlekanie podzespołów nie stanowią już dla nas problemu ze względu na przejście na Sitomb. Simon Peters