Element zawiasu okiennego – Branża zamków i okuć

Nasze detale wykonywane w  technologii Sitomb są bardzo wytrzymałe. Część na zdjęciu jest elementem składowym zawiasu. W systemie przegubowym element ten przenosi ciężar całego okna.

Ekstremalna odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość i optymalne wydłużenie przy zerwaniu

Efektywna produkcja

Przykładowe zastosowanie technologii Sitomb w branży zamków i okuć

Pomimo małych rozmiarów detali, są one niezawodne w działaniu zarówno przy obciążeniach statycznych jak i dynamicznych.

Zalety na tym przykładzie

  • Wytrzymałość właściwa: Opisywany materiał ma bardzo wysoką wytrzymałość właściwą. Dlatego też możliwość minimalizacji objętości naszych produktów przyczynia się do zmniejszenia rozmiaru finalnego urządzenia.
  • Odporność na korozję: Ponieważ mosiądz krzemowy jest prawie całkowicie odporny na korozję, może być stosowany w elementach obciążanych dynamicznie bez konieczności dalszych adaptacji związanych z warunkami atmosferycznymi.

Wyprodukowano w Europie, ale ze względu na zoptymaliwany proces produkcyjny ceny są na tym samym poziomie, a czasem nawet niższe niż w Azji. Max Carls
Ponieważ nasza firma przywiązuje sporą wagę do równowagi ekologicznej w zakupach, preferujemy proces odlewania ciśnieniowego. W ten sposób unika się sporej ilości odpadów produkcyjnych. Peter Weireck
Doskonała, i przede wszystkim powtarzalna jakość! Lars Hammer
Korozja i powlekanie podzespołów nie stanowią już dla nas problemu ze względu na przejście na Sitomb. Simon Peters